advert mobile only

VHP: aangenomen wet op vreemde valuta niet afkondigen

Foto: © SR Herald

De Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) roept op om de Wet controle valutaverkeer en transactiekantoren niet af te kondigen. Op 21 maart heeft de NDP-coalitie in De Nationale Assemblee (DNA) een wet doorgedrukt met verregaande consequenties voor Suriname, waarbij totaal geen rekening is gehouden met de negatieve gevolgen op de economische bedrijvigheid en het verlies van werkgelegenheid. De gemeenschap is in beroering, schrijft de VHP in een persbericht.

De partij heeft fundamentele bezwaren tegen deze wet, omdat die niet rechtsgeldig is. Dat is ook een reden dat de VHP-fractie het parlement uit protest heeft verlaten. “Wij doen niet mee aan gelegenheidswetgeving. Alle ons ten dienste staande rechtsmiddelen zullen aangewend worden om ons te verzetten tegen deze wet.”

Als de wet toch wordt afgekondigd, zal dit onder andere leiden tot een wildgroei op de zwarte markt voor bijvoorbeeld de Amerikaanse dollar en euro. Ondanks dat er tijdelijk, vanwege de afwachtende houding, een daling kan optreden, zal die hierna de waarde van uw vermogen en uitkeringen in Surinaamse dollar (SRD) nog meer aantasten. Verder heeft deze wet voor grote delen van de bevolking gevolgen omdat, zoals door economen voorspeld, alle goederen en diensten nog veel duurder worden.

“We leven natuurlijk nog steeds in een rechtsstaat waar recht en regels van de democratie van kracht zijn. Daarom mag men geen huisvredebreuk plegen door naar willekeur uw bedrijf of huis binnen te vallen zogenaamd om te handhaven. Dit is pure repressie”, zegt de oranjepartij.

Met de onvoorspelbare wisselkoersen zonder duidelijke indicatoren brengt de NDP, Suriname wederom terug naar de jaren tachtig en negentig toen het land helemaal failliet was en uiteindelijk de munt gedevalueerd moest worden met alle nare gevolgen voor bijvoorbeeld salarissen, uitkeringen en pensioenen. Door de aangenomen wet gaat de zwarte markt, met aantallen criminelen, welig floreren.

De wet helpt op geen enkele wijze om het wantrouwen zoals in de Centrale Bank van Suriname, de minister van Financiën en de NDP-regering te herwinnen. Daarom doet de partij een beroep op de president om deze repressieve wet niet af te kondigen en terug te sturen naar het parlement voor hernieuwde beraadslagingen en wel zodanig dat deze wet wordt ingetrokken, omdat die niet in het belang is van de macro-economische situatie en de toekomst van onze kinderen.

De uitbraak van het COVID-19-virus is voor onze economie een additionele crisis. De VHP heeft daarom voorstellen gedaan om onder meer een noodfonds voor kleine ondernemers te initiëren in deze barre tijd. Natuurlijk moeten de burgers ook extra ondersteuning krijgen zoals dat in veel landen gebeurt. De coalitie zou juist dit soort initiatieven moeten ondersteunen in plaats van dictatoriale maatregelen af te kondigen die de situatie verergeren.

De totale oppositie is tegen de afkondiging van deze wet. “Wij zijn van mening dat het hier niet gaat om een wetswijziging maar een geheel nieuwe wet. En nieuwe wetten moeten goed voorbereid worden. Alle stakeholders die het betreft, moeten worden gehoord. Nu worden burgers, banken en bedrijven voor het blok gezet en draaien we allemaal op voor de negatieve gevolgen”, zegt de VHP.

Verder staat in het bericht: “Wij hebben onze lessen al geleerd in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw onder een NDP-regiem van president Jules Wijdenbosch. We weten dus uit eigen ervaring dat dit beleid gedoemd is te mislukken. Met populistische politiek wordt het volk bedrogen.”

De VHP wil zeker een lagere koers, een stevigere munt en een goeddraaiende economie. “Daar gaan wij samen met u op een realistische manier aan werken. Het is daarom dat wij de regering dringend oproepen hun bevoegdheid adequaat te gebruiken en de wet niet af te kondigen. Als de wet toch mocht worden aangenomen, zal een VHP-regering die onmiddellijk intrekken”, staat in het bericht.

< Terug Naar overzicht Lees origineel artikel >