advert mobile only

Alice Amafo presidentskandidaat VVD

Foto: © SR Herald

Alice Amafo is voorgedragen als presidentskandidaat voor de Volkspartij voor Vernieuwing en Democratie (VVD). Het besluit voor deze voordracht werd maandag op een bijzondere partijraad van de VVD genomen. Amafo, die eerder minister is geweest, heeft de kandidatuur voor het presidentschap aanvaard.

De partijraad motiveerde haar besluit met de volgende overwegingen:
1. dat het Surinaamse volk reeds 70 jaar haar eigen politieke leiders kiest;
2. dat in die 70 jaar grote delen van het Surinaamse volk in armoede geleefd hebben en nog steeds leven, terwijl Suriname een rijk land is;
3. dat wij in die 70 jaar grote zonen van Suriname – politieke leiders – hebben zien komen en gaan;
4. dat wij na 70 jaar Surinaams politiek leiderschap op een kruispunt staan als volk van Suriname;
5. dat het nu de tijd is voor vrouwelijk politiek leiderschap in Suriname om uiteindelijk de staatshuishouding op orde te stellen;
6. dat mevrouw Amafo voorgedragen is als presidentskandidaat van de Volkspartij vanwege:
a. haar leiderschap, durf, daadkracht, kennis en kunde als econoom, politicoloog;
b. haar jarenlange politieke en bestuurlijke ervaring;
c. haar visie en geloof in het Surinaamse volk;
d. haar inzichten om het Surinaamse volk welvarend te maken;
e. haar overtuiging dat het Surinaamse volk de drager moet zijn van de ontwikkeling van Suriname.

Aan Amafo is het volle mandaat gegeven om conform haar inzichten de partij te leiden naar de volksoverwinning.

Amafo bedankte de vergadering voor haar voordracht en het in haar gestelde vertrouwen. Zij heeft aangekondigd dat in de resterende twee maanden de VVD zal aantonen wat het betekent om te doen aan volkspolitiek in plaats van 70 jaar partijpolitiek. Zij gaf aan dat zij zich zal laten leiden door de Almachtige.

De VVD heeft zich op zaterdag 21 maart geregistreerd voor deelname aan de algemene verkiezingen van 25 mei 2020.

< Terug Naar overzicht Lees origineel artikel >