advert mobile only

Schooldeuren gaan maandag om 10.00 uur dicht; leerkrachten ondersteunen protestactie

Foto: © SR Herald

De schooldeuren gaan op maandag om 10.00 uur dicht. De leerkrachten verbonden aan de Bond van Leraren (BvL) en Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS) zullen de protestactie georganiseerd door Stephano ‘Pakittow’ Biervliet, op maandag 17 februari ondersteunen. Bondsvoorzitter van de BVL en ALS, Reshma Mangre, geeft tijdens een persconferentie aan dat de BVL en de ALS solidair zijn met de groep ontevreden burgers. Ze merkt op dat het volk elke dag gebukt gaat onder de slechte financiële economische situatie van het land.

De leraren voelen zich geroepen om dit protest te ondersteunen omdat ook zij de klappen van de zweep voelen. Het schandaal bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS), waarbij de kasreserve van de commerciële banken is gebruikt, noemt Mangre een historisch dieptepunt. Volgens haar zijn het imago en de integriteit van de moederbank geschaad.

De perikelen in de afgelopen weken rondom de CBvS hebben een negatief effect gehad op de samenleving. Ze verwijst naar de hoge koersen en de hoge prijzen in de winkels. Ook heerst er een gevoel van onzekerheid bij burgers. De leraren maken zich zorgen hierom want dit kan geenszins een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het land. Volgens Mangre is de roep om een oplossing hiervoor groot.

Mangre roept alle leerkrachten op om dit protest te ondersteunen om zo hun stem te laten horen. Ze is van oordeel dat de leerkrachten niet aan de kantlijn kunnen blijven staan. “We kunnen niet stil zitten en kijken hoe alles fout gaat in dit land”, zegt ze. Het gaat hier om de leerkrachten van de glo, voj, vos en de Academische Lerarenopleiding (ALO). Aan ouders wordt gevraagd om na 10.00 uur, voor opvang te zorgen voor hun kinderen.

Ze benadrukt dat de leerkrachten, dus elke burger, het recht hebben om te protesteren. Met deze actie willen ook de leerkrachten een sterk signaal geven aan de regering dat de maat voor hen vol is en dat er verandering moet komen in de huidige situatie.

Vishmohanie Thomas

< Terug Naar overzicht Lees origineel artikel >