advert mobile only

Veertig projecten bij derde twinningfaciliteit Nederland-Suriname

Foto: © SR Herald

De Nederlandse overheid heeft voor de derde twinningfaciliteit Nederland-Suriname 2018-2021 een bedrag van 6 miljoen euro beschikbaar gesteld. Veertig projecten komen bij deze derde twinningfaciliteit aan bod. Gisteren vond de presentatie plaats van zeven van de projecten in de sector Zorg en Welzijn bij de residentie van de Nederlandse zaakgelastigde, Jaap Frederiks. De Nederlandse zaakgelastigde in Suriname geeft aan dat de presentatie bedoeld is om meer bekendheid te geven aan het twinningfaciliteit.

De twinningfaciliteit is een subsidieregeling die de Nederlandse overheid speciaal voor Suriname in het leven heeft geroepen om Surinaamse en Nederlandse maatschappelijke organisaties instaat te stellen om met elkaar activiteiten te ontplooien. Het gaat om activiteiten op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en taal en ecologie oftewel milieu en natuur. Het gaat allemaal om projecten die als voornaamste doel hebben een bijdrage te leveren aan de sociale-economische ontwikkeling in Suriname.

Frederiks geeft aan dat de projecten niet groter mogen zijn dan 200.000 euro en niet lager dan 30.000 euro. Het streven is eveneens om de mensen die in dezelfde sector zijn bij de twinningfaciliteit elkaar leren kennen. Hij hoopt eveneens dat de projecten die met subsidiegelden gestart worden, ook voortgezet kunnen worden nadat het geld op is. Ook hoopt hij dat de samenwerking die tot stand komt binnen de twinningfaciliteit duurzaam wordt.

Zeven projecten zijn gepresenteerd. Het project ‘Grensverleggend leren in de huisartsgeneeskunde’ wordt uitgevoerd door het Huisarts Instituut Suriname (HISuri) samen met de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboud UMC. Het streven is om de positie van de huisartsopleiding binnen de eerstelijnsgezondheidszorg opleiding te verbeteren.

Het project ‘Lobi Grani Libi’ (Geniet van je oude dag) wordt uitgevoerd door de Stichting Bejaardenwerk Gerardus Majella en de Stichting Sanga Interproject Suriname samen met WoonZorgcentra Haagland. Men wil komen tot een dagbesteding en activiteitenprogramma die seniorenburgers dagritme, structuur, ontmoeting, persoonlijke ontwikkeling en zingeving geven.

Het project ‘Zorg in de hand’ wordt uitgevoerd door de Stichting Perinatale Interventies Suriname (Perisur) samen met Health[e] Foundation. Hierbij gaat het om geïntegreerde en duurzame kennisuitwisseling en capaciteitsversterking op het gebied van maternale en neonatale gezondheidszorg in Suriname door middel van blended learning en mobile-health.

Het project ‘Artivism for Social Change Suriname’ is een project dat uitgevoerd wordt door Suriname Men United samen met haar Nederlandse partner Stichting art. 1. De partners beogen LHBT-emancipatie en maatschappelijke verandering te bevorderen door middel van artvism, creatieve zelfexpressie en participatiemogelijkheden.

Het project ‘Positionering van de logopedie in Suriname’ wordt gedaan door de Vereniging van Logopedisten in Suriname samen met de Hogeschool Rotterdam, opleiding logopedie en lectoraat Zorg voor Communicatie. Het streven is voor verbetering van de zorg rondom kinderen, volwassenen en ouderen met communicatieve kwetsbaarheid en of slikproblemen.

Het project ‘Women in Charge’ wordt uitgevoerd door Stichting Art Labaratorium Suriname (ArtLab.sr) samen met Formaat Werkplaats voor participatief drama. De bedoeling van het project is de introductie te doen van de onderdrukten in Suriname en integratie hiervan in de activiteiten van ArtLab.

Het project ‘Voortgang Capaciteitsversterking van de Nationale Bloedbank van het Surinaamse Rode Kruis (NBB)’ wordt gedaan door de bloedbank samen met de Nederlandse partner Stichting Sanquin Bloedvoorziening. Men wil gaan naar duurzame verbetering van de beschikbaarheid en kwaliteit van bloedproducten en de dienstverlening.

Vishmohanie Thomas

< Terug Naar overzicht Lees origineel artikel >