advert mobile only

Paul van Dun: we zullen een krachtige boodschap sturen richting de regering

Foto: © SR Herald

Op maandag 14 oktober bestaat de Studenten Vereniging voor Minderdraagkrachtige Studenten in Suriname (VMSS) drie jaar. Voorzitter Paul van Dun vertelt in gesprek met Suriname Herald dat er op deze dag een algemene ledenvergadering gehouden zal worden. Volgens de statuten van de vereniging moeten er om de drie jaar bestuursverkiezingen worden gehouden, vandaar dat deze verkiezingen ook op de agenda zullen staan.

Verder mogen leden die nog niet in aanmerking zijn gekomen voor een stukje grond zich herregistreren. De bedoeling van de herregistratie is dat het oud-bestuur een overzichtelijk bestand wil overdragen aan het nieuwe bestuur. Hierin zal duidelijk verwerkt zijn welke leden reeds in aanmerking zijn gekomen voor een stukje grond en welke niet.

Het streven van het oud-bestuur was om alle leden binnen korte tijd te voorzien van een stukje grond. Verder ook de leden die werkloos zijn te helpen aan een baan. Dit waren de doelen op korte termijn. Op lange termijn ziet Van Dun graag, dat er instituten komen waar studenten binnen korte tijd geholpen worden aan een baan en een stukje grond. Dit waren voornamelijk doelen van het oud-bestuur en hij hoopt dat het nieuwe bestuur deze doelen ook zal meenemen tijdens zijn onderhandelingen met de overheid.

Eerder gaf ex-jeugdparlementariër Edgar Sampie aan te vrezen voor een coup door afgevaardigden van de zittende regering. Volgens Sampie is al duidelijk te merken dat partijloyalisten naar voren worden geschoven als kandidaten. Dit is volgens hem ook gebeurd met het Nationaal Jeugdparlement. “Precies hoe ik gewaarschuwd had voor het gevaar dat het Jeugdparlement 100 procent gepolitiseerd wordt, waarschuw ik nu ook voor de politiek strategische overname van de VMSS. Nu hoor je niets meer van het Jeugdparlement,” geeft Sampie aan. Hij vertelt dat de regering deze onafhankelijke organisatie van studenten zal coupen, zodat zij het beleid kan bepalen en de studenten zodoende makkelijk kan misleiden.

De voorzitter roept alle leden op te komen naar de vergadering, omdat de herregistratie zeer belangrijk is. Hij verwacht dat tenminste meer dan de helft van het aantal leden aanwezig zal zijn. “Hiermee zullen wij een krachtige boodschap sturen richting de regering,” zegt hij. De verkiezing vindt plaats op het complex van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS).

Sjovellie Amoksi

< Terug Naar overzicht Lees origineel artikel >